Kada je maslinovo ulje najbolje.

Kako se proizvodi maslinovo ulje!

Poslije berbe najkasnije od 24h, masline treba pretvoriti u ex. djevicansko. mas. ulje.

Pranje maslina do 3 puta sa čistom  vodom, nakon toga vrši se na meljenje istih sa vodom i ventilatorom se odvajaju sve štetne i ostale stari koje bi mogle utjecati na kakvoču maslinovog ulja.

Kada se već masline samelju, slijedeći postupak je, da se ta smjesa izmješa ca. jedan  sat, razlog je taj, da se ulje postepeno počinje odvadati od mesa i kostice.

Dalje ide ta smijesa u centrifugu, koja odvaja meso, ulje, vodu (komina).

Grubo odvajanje.

Ta mješavina ulja & vode koja izlazi iz vertikalne centrifuge jos jednom se odvaja u separatorima posebno namjenjenim za to. Specijalni separatori α-Laval poznati po kvaliteti .  Komina (meso-kostice)  može se koristiti za grijanje u stambenim zgradama, ili za gnojivo uz dodatke sredstva.

 

Dobrodosli!

S. štovOleo Dorato.

Postupak od branja do gotovog maslinovog ulja!

Pranje maslina.

Mlin, koji melje masline

Završna faza, fino odvajanje: Odvaja e voda od ulja i dolazi do gotovog proizvoda.

Kontaktirajte nas:

Oleo Dorato - d.o.o.

Partizanski put b.b., 52100 PULA, Istria, HRVATSKA

 

Telefon: 00385-(0)52 534 646

Fax: 00385-(0)52 521 855

Mob: 00385-(0)98 715 278

E-mail: info@oleodorato.com
Web-site:
http://www.oleodorato.com